Privacybeleid

Praktijk Tchai Therapie, Coachen en Trainingen

PRIVACYBELEID PRAKTIJK Tchai Therapie, Coaching en Trainingen

Tchai TCT hecht veel waarde aan de bescherming van je privacyLees hieronder hoe we met je persoonlijke informatie en gegevens omgaan.

Dossiervorming en geheimhouding 
Tchai TCT houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies, trainingen, workshops, consulten en andere relevante documenten, dat op verzoek door jou kan worden ingezien. Op dit dossier is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Je hebt ten alle tijden recht op inzage in jouw dossier.

Uiteraard houd ik mij als behandelaar aan mijn geheimhoudingsplicht. Persoonsgegevens worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.

Wanneer ik in het belang van de hulpverlening van jou het noodzakelijk of gewenst acht contact te hebben met derden (huisarts, verwijzend therapeut), dan zal ik hiervoor schriftelijk toestemming aan je vragen.

Je sluit samen met mij een behandelingsovereenkomst waarin rechten en plichten van beide zijden zijn geregeld. De behandelingsovereenkomst dient door jou te worden ondertekend en voorzien van een dagtekening. Indien gewenst, wordt aan jou een kopie van deze overeenkomst overhandigd.

Je geeft toestemming voor het vastleggen van gegevens in een cliëntendossier ten behoeve van het factureren van de factuur. Hierbij geef je toestemming voor het verwerken van je persoonsgegevens, conform de informatieplicht van de AVG.

Je geeft toestemming aan mij om een kort verslag van de sessie voor eigen gebruik te maken ten behoeve van het verloop van de sessies.

Tchai TCT registreert je NAW-gegevens en de behandelingsgegevens in een handmatig dossier. Deze gegevens worden voor een periode van 20 jaren bewaard, waarna zij vernietigd worden.

Beveiligde website en noodzakelijke cookies
Contactgegevens die via de website of het contactformulier van Tchai-Therapy.nl worden verstuurd, worden via een beveiligde verbinding (SSL) verzonden. Je herkent een beveiligde website aan het slotje in je browser. Jouw gegevens worden uitsluitend gebruikt om naar aanleiding van je verzoek contact met je op te nemen en zullen nooit voor andere doeleinden worden gebruikt.

Op deze website worden alleen noodzakelijke cookies gebruikt om de website goed te laten functioneren. Er worden geen persoonlijke gegevens van je opgeslagen.

Gwendoline Tchai
Tchai therapie, coachen en Trainingen – Praktijk voor Psychodynamische Therapie & Coaching

Adres
Lotus 6
2925TH Krimpen aan de IJssel
gwen@tchai-therapy.nl
www.tchai-therapy.nl
T. 06 53 68 27 31
Kvk 70080933

 

Adres

Lotus 6
2925 TH Krimpen a/d IJssel

Volg ons

Heb je een vraag?

11 + 4 =